Пошук по сайтуПошук Додати в обране Зробити стартовою

 

Про фiрму "ТОВ БАЗIС"

Фiрма "Базiс" представляє Вам свою продукцiю - пакет прикладних програм (ППП) для комплексної автоматизацiї бухгалтерського i оперативного облiку на персональних компьютерах.

Автоматизоване робоче мiсце (АРМ) фiрми "Базiс" складається з окремих пiдсистем (наприклад, "Баланс", "Зарплата", "Банк" i т.д.), об'єднаних загальною iдеологiєю i пов'язаних мiж собою iнформацiйно.

Головною пiдсистемою є "Баланс", пов'язаний iнформацiйно з iншими пiдсистемами, в яких формуються первиннi документи (прибудтковi/витратнi документи, платiжнi документи, накладнi i т.д.). "АРМ-БАЗIС" забезпечує гнучке налаштування конфiгурацiї всього комплексу задач, тобто перелiк пiдсистем, включених в загальний комплекс, може змiнюватись в вiдповiдностi з вимогами Вашоi органiзацii.

Даний пакет програм забезпечує високий рiвень автоматизацiї бухгалтерського i податкового облiку. Вiд формування первинних документiв - до формування баланса органiзацii, а також необхiдних регiстрiв бухгалтерського i оперативного облiку (оборотних вiдомостей по балансовим рахункам, Головної книги, iнвентаризацiйних описiв по складам i т.д.). "АРМ-БАЗIС" на сьогоднiшнiй день включає в себе наступнi пiдсистеми (список яких може бути розширений):

 • Монiтор керування
 • Оренда
 • Баланс
 • Банк
 • Дебiтори
 • Депоненти
 • Зарплата
 • Каса
 • Компенсацiя
 • Матерiали
 • Податковий облiк
 • Оплата за навчання
 • Оплата за гуртожиток
 • Основнi засоби
 • Пiдзвiтники
 • Стипендiя
 • Розклад занять
 • Всi зазначенi АРМи бухгалтеров рiзних дiлянок бухоблiку реалiзують всi потреби аналiтичного i синтетичного облiку, в результатi чого весь комплекс задач забезпечує вихiд на баланс органiзацiї. Пропонована технологiя формування первинних документiв на локальних АРМ, а також формування форм звiтностi передбачає розробку i ведення "Єдиного плана рахункiв бухгалтерського облiку" i єдиної нормативно-довiдкової iнформацiї, що забезпечується пiдсистемами "АРМ-БАЗIС". Використання "АРМ-БАЗIС" в Вашiй органiзацiї дозволить:

  • здiйснювати повний контроль над усiма проведеними операцiями;
  • швидко отримувати фiнансово - економiчну iнформацiю i на її основi оперативно приймати управлiнчеськi рiшення;
  • оперативно розв'язувати задачi бухгалтерського облiку;
  • скоротити до мiнiмуму час для пiдготовки первинних документiв i форм фiнансової звiтностi.

  Розробленi програмнi засоби є унiверсальними в частинi бухгалтерського облiку i можуть бути використанi на пiдприємствах рiзних галузей: бюджетних, госпрозрахункових, банкiвських органiзацiях, промислових пiдприємствах, а також в малих пiдприємствах i приватних фiрмах. В теперiшнiй час, з "АРМ - БАЗIС" працюють бiля 140-ка ВНЗiв, централiзованих бухгалтерiй i госпрозрахункових органiзацiй.

  Програмне забезпечення "АРМ - БАЗIС" постiйно вдосконалюється. Наша головна мета - створення функцiонально закiнченої, гнучкої i легкої в освоєнi комп'ютерної бухгалтерiї. При цьому ми намагаємося не вiдставати в використаннi самих сучасних технологiй обробки даних i технiчних засобiв.

  Copyright © 1999-2021 Basis Software Ltd. All rights reserved.
  Добавить в Google новости законодательства Добавить в Google новости по программам
  Rambler's Top100 Каталог фирм Hot Line named by iName.com.ua