Загальний опис пiдсистеми
"Банк"


Пiдсистема окремою задачею входить в комплекс програм АРМ "Базiс" i дозволяє автоматизувати ведення банкiвських операцiй органiзацiї.

Пiдсистема складається з наступних функцiонально пов'язаних пiдзадач:

Основнi можливостi пакету

Платiжнi документи

Журнал-ордер №2

Ведення бюджетних асигнувань

Касовi витрати i аналiтика кошторису витрат

Додатковi можливостi

Ведення довiдникiв

Робота iз довiдниками включає в себе набiр рiзних функцiй, а саме: введення нових записiв, видалення непотрiбних записiв, пошук по ключу, вибiр групи записiв по вказаному критерiю.

Сервiснi функцiї

Запропоновано набiр спецiальних сервiсних функцiй для пiдтримки нормальної роботи задачi:


Copyright © 2021 Basis Software Ltd. All rights reserved.