Загальний опис пiдсистеми
"Баланс"


Пiдсистема "Баланс" окремою задачею входить в комплекс програм "АРМ-БАЗIС" i дозволяє автоматизувати створення баланса i ведення операцiй в органiзацiї.

Основнi можливостi пакету

Пiдсистема "Баланс" складається з наступних функцiонально пов'язаних пiдзадач:

Ведення бухгалтерських проводок

Ведення бухгалтерських проводок, на основi яких формуються звiти. Ведення можливо як автоматизоване з отриманням проводок з iнших задач "АРМ-БАЗIС", а також ручне, тобто введення проводок прямо в задачi "БАЛАНС".

Формування i друк балансової вiдомостi

Формування балансової вiдомостi з подальшою можливiстю перегляду на дисплеї або друком, дату формирования вiдомостi вказує користувач.

Друк звiтiв

Формування шахової, оборотної вiдомостi i головної книги здiйснюється на основi бухгалтерських проводок.

Додатковi можливостi

Ведення довiдникiв бухгалтерських рахункiв i журналiв. Робота iз довiдниками включає в себе набiр рiзних функцiй, а саме: введення нових записiв, видалення непотрiбних записiв, пошук по ключу.

Запропоновано набiр спецiальних функцiй для пiдтримки нормальної роботи задачi:

Сервiснi функцiї

Запропоновано набiр спецiальних сервiсних функцiй для пiдтримки нормальної роботи задачi:


Copyright © 2021 Basis Software Ltd. All rights reserved.