Загальний опис пiдсистеми
"Пiдзвiтники"


Програма "ПIДЗВIТНИКИ" входить в АРМ "БАЗIС" в складi програми "Каса" або може поставлятися як окрема задача.

Основнi функцiї

Програма служить для бюджетного облiку виданих авансiв пiдзвiтним особам для:

По введеним даним iснує можливiсть формувати i друкувати меморiальний ордер i додатки до нього.

Наявнiсть довiдникiв (довiдник пiдзвiтникiв, бух. рахункiв, КЕКВ, параграфiв i т. д.) дозволяє оперативно звертатись до заведених даних, що значно пiдвищує швидкiсть роботи з програмою i роблять її надзвичайно легкою в використаннi


Copyright © 2021 Basis Software Ltd. All rights reserved.