Загальний опис пiдсистеми
"Каса"


Пiдсистема "Каса" окремою задачею входить в комплекс програм АРМ "Базiс" i дозволяє автоматизувати ведення касових операцiй органiзацiї.

Пiдсистема "Каса" складається з наступних функцiонально пов'язаних пiдзадач:

Основнi можливостi пакету

Платiжнi документи

Формування платiжних документiв (прибутковий, витратний касовий ордер) з подальшим друком i вiдправленням в касу;

На основi введених первинних документiв автоматично формуються такi звiти:

Журнал-ордер №1

Додатковi можливостi

Ведення довiдникiв:

Робота iз довiдниками включає в себе набiр рiзних функцiй, а саме: введення нових записiв, видалення непотрiбних записiв, пошук по ключу, вибiр групи записiв по вказаному критерiю.

Сервiснi функцiї

Запропоновано набiр спецiальних сервiсних функцiй для пiдтримки нормальної роботи задачi:


Copyright © 2021 Basis Software Ltd. All rights reserved.