Загальний опис пiдсистеми
"Компенсацiя"


Програма "КОМПЕНСАЦIЯ" дозволяє автоматизувати розрахунок рiзних видiв допомоги i компенсацiй, виплачуваних на дiтей з видачею рiзних пiдсумкових документiв.

База даних "КОМПЕНСАЦIЯ" включає в себе всi необхiднi довiдники i початковi данi для розрахунку. В довiдниках реалiзованi всi необхiднi функцiї для роботи з базою даних: введення нових записiв, видалення непотрiбних записiв, пошук по ключу, редагування ранiше введених записiв i т.д.

Допомога може бути розрахована як для всiєї органiзацiї, так i для окремих її робiтникiв (батькiв). Ця опцiя зручна в тих випадках, коли батьки не отримували допомогу вчасно.

Також в програмi передбачено перерахування допомоги:


Copyright © 2021 Basis Software Ltd. All rights reserved.