Загальний опис пiдсистеми
"ОРЕНДА"


Програма "Оренда" входить в АРМ "БАЗIС" окремою задачею i дозволяє автоматизувати роботу з примiщеннями, що здаються в оренду.

Основнi можливостi продукта

Важливим елементом задачi оренда є друк рiзноманiтних звiтiв:

 • бухгалтерських вiдомостей
 • податкових накладних
 • рахункiв на оплату
 • список боржникiв (сальдо або по послугах)
 • жупнал ордер , а також додатки до нього
 • реєстр рахункiв
 • зведена вiдомiсть по видам нарахувань
 • довiдка про використанi:
  1. нежитлових примiщень
  2. матерiально-технiчної бази
  3. перерахування в бюджет

  Програма може використовуватись як бюджетними, так i позабюджетними органiзацiями i передбачає всiлякi налаштування саме пiд ВАШУ органiзацiю.

  Сервiснi функцiї

  Запропоновано набiр спецiальних сервiсних функцiй для пiдтримки нормальної роботи задачi:


  Copyright © 1999 Basis Software Ltd. All rights reserved.