Загальний опис пiдсистеми
"Матерiали"


Пiдсистема "Матерiали" окремою задачею входить в комплекс програм АРМ "Базiс" i дозволяє автоматизувати облiк матерiальних цiнностей органiзацiї.

Основнi можливостi пакету

Налаштування пакета "Матерiали"

Передбачається налаштування на вид цiни, балансовий рахунок МБП, рахунки МБП, вартiсть МБП, знос МБП, групування матерiалiв.

Робота з програмою

База даних пакета "Матерiали" включає в себе рiзнi довiдники i початковi данi для розрахунку. Ведення бази даних полягає в оперативному оновленнi (введення, коригування, видалення) даних.

До довiдникiв вiдносяться:

До початкових даних для розрахунку вiдносяться:

Вихiднi форми

Пакетом "Матерiали" можливо отримати:

Сервiснi функцiї

Доступ до всiх довiдникiв. При заповненнi баз даних (БД), якщо ви забули данi з довiдникiв, то при натисканнi клавiшi F1 ви отримаєте цю iнформацiю.

Створення архiвiв

При переходi з мiсяця на мiсяць здiйснюється примусова архiвiзацiя даних. При необхiдностi можливо створювати архiви даних щодня. Це дуже корисна можливiсть, тому що при поломцi машины завжди можливо вiдновити БД з архиву.

Експорт/iмпорт iнформацiї

З допомогою експорта/iмпорта можливо об'єднання iнформацiї з рiзних станцiй для отримання зведених вiдомостей по органiзацiї. Також можливо передавати данi в "БАЛАНС".


Copyright © 2021 Basis Software Ltd. All rights reserved.