Загальний опис пiдсистеми
"Оплата за гуртожиток"


АРМ "ОПЛАТА ЗА ГУРТОЖИТОК" окремою задачею входить в комплекс програм АРМ БАЗIС i дозволяє автоматизувати облiк оплати за гуртожиток учнiв будь-яких учбових закладiв з видачею рiзних пiдсумкових документiв.

Основнi можливостi пакету

Програма дозволяє:

Додатковi можливостi пакету

База даних програми включає в себе рiзнi довiдники i початковi данi для звiтiв. Робота iз довiдниками включає в себе набiр рiзних функцiй, а саме: введення нових записiв, видалення непотрiбних записiв, пошук по ключу, редагування ранiше введених записiв i т.д.

До довiдникiв вiдносяться:

До початкових даних для звiтiв вiдносяться:

Сервiснi функцiї

Бухгалтеру надається набiр сервiсних функцiй для пiдтримки нормальної роботи програми:

При переходi на новий розрахунковий мiсяць здiйснюється обов'язкове архiвування поточного стану бази даних. По бажанню можливо створювати архiви щодня. Це дуже корисна можливiсть, тому що при поломцi машини завжди можливо вiдновити базу даних з архiву.


Copyright © 2021 Basis Software Ltd. All rights reserved.