"Зарплата"

Iнформацiйний лист змiн

     ТОВ "БАЗIС"
     Украхна, 03037 Кихв вул.Освiти, 4, офiс 406
     тел/факс (+38044) 599-05-88
     e-mail: basis@basis-ua.com
     www: http://www.basis-ua.com
     ftp: ftp://ftp.basis-ua.com

     умовнi позначення:
       - [!] коротко про головне
       - [+] нове в програмi
       - [-] помилка виправлена
       - [*] помилка виправлена чи/або змiнено на краще

Версiя 8.139 вiд 11/10/2018

Версия 8.138 от 11/09/2018

Версия 8.131 от 07/08/2018

Версия 8.129 от 11/07/2018

Версия 8.126 от 07/06/2018

Версия 8.126 от 14/05/2018

Версия 8.126 от 06/04/2018

Версия 8.126 от 07/03/2018

Версия 8.126 от 07/02/2018


Copyright © 2012 Basis Software Ltd. All rights reserved.