"Зарплата"

Iнформацiйний лист змiн

     ТОВ "БАЗIС"
     Украiна, 03037 Киiв вул.Освiти, 4, офiс 406
     тел/факс (+38044) 235-30-13
     e-mail: basis@basis-ua.com
     www: http://www.basis-ua.com
     ftp: ftp://ftp.basis-ua.com

     умовнi позначення:
       - [!] коротко про головне
       - [+] нове в програмi
       - [-] помилка виправлена
       - [*] помилка виправлена чи/або змiнено на краще

Версiя 8.173 вiд 15/01/2024

Версiя 8.173 вiд 07/12/2023

Версiя 8.172 вiд 07/11/2023

Версiя 8.172 вiд 09/10/2023

Версiя 8.171 вiд 14/09/2023

Версiя 8.171 вiд 07/08/2023

Версiя 8.171 вiд 10/07/2023

Версiя 8.171 вiд 07/06/2023

Версiя 8.171 вiд 07/04/2023

Версiя 8.171 вiд 07/03/2023

Версiя 8.171 вiд 07/02/2023


Copyright © 2012 Basis Software Ltd. All rights reserved.