"Зарплата"

Iнформацiйний лист змiн

     ТОВ "БАЗIС"
     Украiна, 03037 Киiв вул.Освiти, 4, офiс 406
     тел/факс (+38044) 599-05-88
     e-mail: basis@basis-ua.com
     www: http://www.basis-ua.com
     ftp: ftp://ftp.basis-ua.com

     умовнi позначення:
       - [!] коротко про головне
       - [+] нове в програмi
       - [-] помилка виправлена
       - [*] помилка виправлена чи/або змiнено на краще

Версiя 8.171 вiд 07/06/2022

Версiя 8.171 вiд 09/05/2022

Версiя 8.171 вiд 07/02/2022

Версiя 8.170 вiд 10/01/2022


Copyright © 2012 Basis Software Ltd. All rights reserved.