Пошук по сайтуПошук Додати в обране Зробити стартовою

 
finance.com.ua
finance.com.ua
finance.com.ua

Укр Рос

Новини законодавства

Україна.

 • Iндекси споживчих цiн на товари та послуги за 01.2024.
 • Згiдно до Державного бюджета на 2023 р.:
  1. Мiнiмальна заробiтна плата в мiсячному розмiрi становитиме з 1 сiчня — 6700 грн А в погодинному розмiрi з 1 сiчня — 40.46 грн.
  2. прожитковий мiнiмум для працездатних осiб:
   1. 01/01/2023-31/12/2023   2684 грн.
  3. Максимальний розмiр для нарахування єдиного соцiального внеску нараховується на мiнiмальну заробiтну плату х 15 i становить: з 1 січня – 100500 грн (6700 грн х 15).
  4. Єдиний внесок – мiнiмальний страховий платiж (мінімальна зарплата х 22%): з 1 січня – 1474 грн.
  5. Вiдповiдно до п.169.1 ст.169 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року N 2755-VI, зi змiнами та доповненнями (далi - ПКУ) платник податку має право на зменшення суми загального мiсячного оподатковуваного доходу, отримуваного вiд одного роботодавця у виглядi заробiтної плати, на суму податкової соцiальної пiльги. Граничний дохiд, до якого застосовується податкова соцiальна пiльга 3760 грн (2684 грн х 1,4).
  6. Загальна податкова соцiальна пiльга 1342.0 грн (2684 грн х 50%) пп. 169.1.1 ПКУ.
  7. Пiдвищена податкова соцiальна пiльга 2013.0 грн (150% х (50% х 2684 грн) пп. 169.1.3 ПКУ.
  8. Максимальна податкова соцiальна пiльга 2684 грн (200% х (50% х 2684 грн) пп. 169.1.4 ПКУ.
  Не забудьте, що для податкової соцiальної пiльги прожитковий мiнiмум весь 2023-ий рiк буде дорiвнювати 2684 грн. (згiдно пп.169.1.1 ПКУ).
 • Нагадуємо: З метою оподаткування податком на доходи фiзичних осiб не включаються до розрахунку загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу сума стипендiї (включаючи суму її iндексацiї, нараховану вiдповiдно до закону), яка виплачується учню, студенту, курсанту вiйськових навчальних закладiв, ординатору, аспiранту або ад'юнкту, але не вище нiж сума, визначена в абз. 1 п.п. 169.4.1 ст. 169 Податкового кодексу. Отже, в разi виплати стипендiї студентам, учням, аспiрантам з будь яких коштiв (в тому числi з бюджету) ПДФО береться з суми яка бiльше 3760 грн. (в 2023 роцi)
 • Згiдно до Державного бюджета на 2022 р. (від 15.09.2021 року № 6000):
  1. Мiнiмальна заробiтна плата в мiсячному розмiрi становитиме з 1 сiчня — 6500 грн, з 1 жовтня – 6700 грн. А в погодинному розмiрi з 1 сiчня — 39.26 грн., з 1 жовтня – 40.46 грн.
  2. прожитковий мiнiмум для працездатних осiб:
   1. 01/01/2022-30/06/2022   2481 грн.
   2. 01/07/2022-30/11/2022   2600 грн.
   3. 01/12/2022-31/12/2022   2684 грн.
  3. Максимальний розмiр для нарахування єдиного соцiального внеску нараховується на мiнiмальну заробiтну плату х 15 i становить: з 1 січня – 97500 грн (6500 грн х 15), з 1 жовтня – 100500 грн (6700 грн х 15).
  4. Єдиний внесок – мiнiмальний страховий платiж (мінімальна зарплата х 22%): з 1 січня – 1430 грн, з 1 жовтня – 1474 грн.
  5. Вiдповiдно до п.169.1 ст.169 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року N 2755-VI, зi змiнами та доповненнями (далi - ПКУ) платник податку має право на зменшення суми загального мiсячного оподатковуваного доходу, отримуваного вiд одного роботодавця у виглядi заробiтної плати, на суму податкової соцiальної пiльги. Граничний дохiд, до якого застосовується податкова соцiальна пiльга 3470 грн (2481 грн х 1,4).
  6. Загальна податкова соцiальна пiльга 1240.5 грн (2481 грн х 50%) пп. 169.1.1 ПКУ.
  7. Пiдвищена податкова соцiальна пiльга 1860.75 грн (150% х (50% х 2481 грн) пп. 169.1.3 ПКУ.
  8. Максимальна податкова соцiальна пiльга 2481 грн (200% х (50% х 2481 грн) пп. 169.1.4 ПКУ.
  Не забудьте, що для податкової соцiальної пiльги прожитковий мiнiмум весь 2022-ий рiк буде дорiвнювати 2481 грн. (згiдно пп.169.1.1 ПКУ).
 • Нагадуємо: З метою оподаткування податком на доходи фiзичних осiб не включаються до розрахунку загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу сума стипендiї (включаючи суму її iндексацiї, нараховану вiдповiдно до закону), яка виплачується учню, студенту, курсанту вiйськових навчальних закладiв, ординатору, аспiранту або ад'юнкту, але не вище нiж сума, визначена в абз. 1 п.п. 169.4.1 ст. 169 Податкового кодексу. Отже, в разi виплати стипендiї студентам, учням, аспiрантам з будь яких коштiв (в тому числi з бюджету) ПДФО береться з суми яка бiльше 3470 грн. (в 2022 роцi)
 • Згiдно до Державного бюджета на 2021 р. (від 14.09.2020 року № 4000):
  1. Мiнiмальна заробiтна плата в мiсячному розмiрi становитиме з 1 сiчня — 6000 грн, з 1 грудня – 6500 грн. А в погодинному розмiрi з 1 сiчня — 36.11 грн., з 1 грудня – 39.12 грн.
  2. прожитковий мiнiмум для працездатних осiб:
   1. 01/01/2021-30/06/2021   2270 грн.
   2. 01/07/2021-30/11/2021   2379 грн.
   3. 01/12/2021-31/12/2021   2481 грн.
  3. Максимальний розмiр для нарахування єдиного соцiального внеску нараховується на мiнiмальну заробiтну плату х 15 i становить: з 1 січня – 90000 грн (6000 грн х 15), з 1 грудня – 97500 грн (6500 грн х 15).
  4. Єдиний внесок – мiнiмальний страховий платiж (мінімальна зарплата х 22%): з 1 січня – 1320 грн, з 1 грудня – 1430 грн.
  5. Вiдповiдно до п.169.1 ст.169 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року N 2755-VI, зi змiнами та доповненнями (далi - ПКУ) платник податку має право на зменшення суми загального мiсячного оподатковуваного доходу, отримуваного вiд одного роботодавця у виглядi заробiтної плати, на суму податкової соцiальної пiльги. Граничний дохiд, до якого застосовується податкова соцiальна пiльга 3180 грн (2270 грн х 1,4).
  6. Загальна податкова соцiальна пiльга 1135 грн (2270 грн х 50%) пп. 169.1.1 ПКУ.
  7. Пiдвищена податкова соцiальна пiльга 1702.5 грн (150% х (50% х 2270 грн) пп. 169.1.3 ПКУ.
  8. Максимальна податкова соцiальна пiльга 2270 грн (200% х (50% х 2270 грн) пп. 169.1.4 ПКУ.
  Не забудьте, що для податкової соцiальної пiльги прожитковий мiнiмум весь 2021-ий рiк буде дорiвнювати 2270 грн. (згiдно пп.169.1.1 ПКУ).
 • Нагадуємо: З метою оподаткування податком на доходи фiзичних осiб не включаються до розрахунку загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу сума стипендiї (включаючи суму її iндексацiї, нараховану вiдповiдно до закону), яка виплачується учню, студенту, курсанту вiйськових навчальних закладiв, ординатору, аспiранту або ад'юнкту, але не вище нiж сума, визначена в абз. 1 п.п. 169.4.1 ст. 169 Податкового кодексу. Отже, в разi виплати стипендiї студентам, учням, аспiрантам з будь яких коштiв (в тому числi з бюджету) ПДФО береться з суми яка бiльше 3180 грн. (в 2021 роцi)
 • Лiкарняний через самоiзоляцiю: порядок оплати.

  Пiд час карантину багато запитань надходять з питань оплати за лiкарняними листами «iзоляцiя вiд COVID-19», зокрема перших п’яти днiв.

  Самоiзоляцiя передусiм означає, що особа впродовж щонайменше 14 днiв уникає будь-яких контактiв з iншими людьми, щоб зменшити ризик зараження. Особливий порядок видачi листкiв непрацездатностi пiд час карантину передбачено роздiлом 5 «iнструкцiї про порядок видачi документiв, що засвiдчують тимчасову непрацездатнiсть громадян», затвердженої наказом МОЗ вiд 13.11.2001 р. № 455.

  Статтею 22 Закону України вiд 23.09.1999 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування» (далi – Закон) визначено умови надання застрахованим особам допомоги по тимчасовiй непрацездатностi та тривалiсть її виплати.

  Зокрема, частиною другою статтi 22 Закону передбачено, що допомога по тимчасовiй непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництвi та професiйним захворюванням, перебування у закладах охорони здоров’я, а також на самоiзоляцiї пiд медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), а також локалiзацiю та лiквiдацiю її спалахiв та епiдемiй, виплачується Фондом застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатностi за весь перiод до вiдновлення працездатностi або до встановлення медико-соцiальною експертною комiсiєю iнвалiдностi (встановлення iншої групи, пiдтвердження ранiше встановленої групи iнвалiдностi) незалежно вiд звiльнення, припинення пiдприємницької або iншої дiяльностi застрахованої особи в перiод втрати працездатностi, у порядку та розмiрах, установлених законодавством.

  Оплата перших п’яти днiв тимчасової непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництвi, здiйснюється за рахунок коштiв роботодавця у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України. Такий «Порядок оплати перших п’яти днiв тимчасової непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництвi, за рахунок коштiв роботодавця» затверджено постановою КМУ вiд 26.06.2015 р. № 440, яким, зокрема, передбачено здiйснювати оплату днiв тимчасової непрацездатностi залежно вiд страхового стажу в розмiрах, визначених частиною першою статтi 24 Закону.

  Слiд зазначити, що ч. 2 ст. 24 Закону встановлено, що розмiр допомоги по тимчасовiй непрацездатностi не залежить вiд страхового стажу i виплачується особам, якi перебувають у закладах охорони здоров’я, на самоiзоляцiї пiд медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), а також локалiзацiю та лiквiдацiю її спалахiв та епiдемiй, в розмiрi 50% середньої заробiтної плати (доходу). При цьому окремого порядку для оплати перших п’яти днiв тимчасової непрацездатностi внаслiдок перебування у закладах охорони здоров’я, на самоiзоляцiї пiд медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), а також локалiзацiю та лiквiдацiю її спалахiв та епiдемiй за рахунок коштiв роботодавця Законом не передбачено.

  Отже, при визначеннi розмiру оплати днiв тимчасової непрацездатностi внаслiдок перебування у закладах охорони здоров’я, на самоiзоляцiї пiд медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), а також локалiзацiю та лiквiдацiю її спалахiв та епiдемiй, слiд застосовувати норми частини другої статтi 24 Закону.

  Аналогiчна позицiя викладена у листi Мiнiстерства соцiальної полiтики України вiд 15.05.2020 р. № 5183/0/290-20.

  Одночасно повiдомляємо, що листи мiнiстерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять iнформацiйний, рекомендацiйних та необов’язковий характер.

 • Згiдно змiн до Державного бюджета на 2020 р. (вiд 25/08/2020р. N 822-IX):
  1. мiнiмальна заробiтна плата в мiсячному розмiрi становитиме з 1 вересня — 5000 грн, а в погодинному розмiрi з 1 вересня — 29,20 грн.
  2. Тепер максимальний розмiр для нарахування єдиного соцiального внеску нараховується на мiнiмальну заробiтну плату х 15 i становить: 75000 грн (5000 грн х 15).
  Не забудьте, що для податкової соцiальної пiльги прожитковий мiнiмум весь 2020-ий рiк буде дорiвнювати 2102 грн. (згiдно пп.169.1.1 ПКУ).
 • Нагадуємо: З метою оподаткування податком на доходи фiзичних осiб не включаються до розрахунку загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу сума стипендiї (включаючи суму її iндексацiї, нараховану вiдповiдно до закону), яка виплачується учню, студенту, курсанту вiйськових навчальних закладiв, ординатору, аспiранту або ад'юнкту, але не вище нiж сума, визначена в абз. 1 п.п. 169.4.1 ст. 169 Податкового кодексу. Отже, в разi виплати стипендiї студентам, учням, аспiрантам з будь яких коштiв (в тому числi з бюджету) ПДФО береться з суми яка бiльше 2940 грн. (в 2020 роцi)
 • Згiдно Державного бюджета на 2020 р.:
  1. мiнiмальна заробiтна плата в мiсячному розмiрi становитиме з 1 сiчня — 4723 грн.
  2. прожитковий мiнiмум для працездатних осiб:
   1. 01/01/2020-30/06/2020   2102 грн.
   2. 01/07/2020-30/11/2020   2197 грн.
   3. 01/12/2020-31/12/2020   2270 грн.
  3. Максимальний розмiр для нарахування єдиного соцiального внеску нараховується на мiнiмальну заробiтну плату х 15 i становить: 70845 грн (4723 грн х 15).
  4. Єдиний внесок – мiнiмальний страховий платiж 1039.06 грн (4723 грн х 22%)
  5. Вiдповiдно до п.169.1 ст.169 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року N 2755-VI, зi змiнами та доповненнями (далi - ПКУ) платник податку має право на зменшення суми загального мiсячного оподатковуваного доходу, отримуваного вiд одного роботодавця у виглядi заробiтної плати, на суму податкової соцiальної пiльги. Граничний дохiд, до якого застосовується податкова соцiальна пiльга 2943 грн (2102 грн х 1,4).
  6. Загальна податкова соцiальна пiльга 1051 грн (2102 грн х 50%) пп. 169.1.1 ПКУ.
  7. Пiдвищена податкова соцiальна пiльга 1576.5 грн (150% х (50% х 2102 грн) пп. 169.1.3 ПКУ.
  8. Максимальна податкова соцiальна пiльга 2102 грн (200% х (50% х 2102 грн) пп. 169.1.4 ПКУ.
  Не забудьте, що для податкової соцiальної пiльги прожитковий мiнiмум весь 2020-ий рiк буде дорiвнювати 2102 грн. (згiдно пп.169.1.1 ПКУ).
 • Згiдно внесених змiн в ПКУ, в разi виплати стипендiї студентам, учням, аспiрантам з будь яких коштiв (в тому числi з бюджету) ПДФО береться з суми яка бiльше 2690 грн. (в 2019 роцi)
 • Згiдно Державного бюджета на 2019 р.:
  1. мiнiмальна заробiтна плата в мiсячному розмiрi становитиме з 1 сiчня — 4173 грн, а в погодинному розмiрi з 1 сiчня — 25,13 грн.
  2. прожитковий мiнiмум для працездатних осiб:
   1. 01/01/2019-30/06/2019   1921 грн.
   2. 01/07/2019-30/11/2019   2007 грн.
   3. 01/12/2019-31/12/2019   2102 грн.
  3. Окрiм того, тепер максимальний розмiр для нарахування єдиного соцiального внеску нараховується на мiнiмальну заробiтну плату х 15 i становить: 62595 грн (4173 грн х 15).
  Не забудьте, що для податкової соцiальної пiльги прожитковий мiнiмум весь 2019-ий рiк буде дорiвнювати 1921 грн. (згiдно пп.169.1.1 ПКУ).
 • Згiдно Державного бюджета на 2018 р.:
  1. мiнiмальна заробiтна плата в мiсячному розмiрi становитиме з 1 сiчня — 3723 грн, а в погодинному розмiрi з 1 сiчня — 22,41 грн.
  2. прожитковий мiнiмум для працездатних осiб:
   1. 01/01/2018-30/06/2018   1762 грн.
   2. 01/07/2018-30/11/2018   1841 грн.
   3. 01/12/2018-31/12/2018   1921 грн.
  3. Окрiм того, тепер максимальний розмiр для нарахування єдиного соцiального внеску нараховується на мiнiмальну заробiтну плату х 15 i становить: 55845 грн (3723 грн х 15).
  Не забудьте, що для податкової соцiальної пiльги прожитковий мiнiмум весь 2018-ий рiк буде дорiвнювати 1762 грн. (згiдно пп.169.1.1 ПКУ).
 • З 1 грудня:
  1. прожитковий мiнiмум для працездатних осiб зросте й становитиме 1762 грн. Тож iндексацiю заробiтної плати обчислюватимемо саме в межах цiєї суми (п. 4 Порядку № 1078*).
  2. Окрiм того, зi зростанням прожиткового мiнiмуму збiльшиться максимальний розмiр для нарахування єдиного соцiального внеску: на доходи за грудень єдиний внесок нараховуватимемо в межах суми 44050 грн (1762 грн х 25).
  3. Збiльшення розмiру прожиткового мiнiмуму передбачено ст. 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рiк" вiд 21.12.16 р. № 1801-VIII.
 • Вносяться змiни в Законi України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування" вiд 08.07.10 р. № 2464-VI, а саме:
  1. Максимальна база нарахування єдиного внеску iз 1 сiчня 2018 року становитиме 15 розмiрiв мiнiмальної зарплати замiсть 25 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб (п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону про ЄСВ).
  2. Нагадаємо: зараз максимальна база для нарахування єдиного внеску становить 42100 гривень. Проектом Закону про Державний бюджет України на 2018 рiк передбачено зростання мiнiмальної зарплати до 3723 гривень, отже, максимальна база нарахування ЄСВ iз 1 сiчня 2018 року може становити 55845 гривень.
 • Нагадуємо, що з 1 травня 2017 року зростуть показники прожиткового мiнiмуму. Цифри будуть такi:
  1. для працездатних осiб — 1684 грн;
  2. для осiб, якi втратили працездатнiсть, — 1312 грн;
  3. для дiтей вiком вiд 6 до 18 рокiв — 1777 грн;
  4. для дiтей вiком до 6 рокiв — 1426 грн;
  5. загальний показник — 1624 грн.
  Тож звертаємо увагу бухгалтерiв на те, що розмiр, у межах якого iндексують зарплату, становитиме 1684 грн, а максимальна величина для нарахування єдиного внеску сягне 42100 грн (1684 грн х 25)
 • C 2017 г. на фонд заработной платы установлен единый процент взноса ЕСВ, равный 22% (кроме сумм выплаченных инвалидам) и максимальный доход, с которого взымают ЕСВ:
  1. 01/01/2017 - 30/04/2017   40000 грн.
  2. 01/05/2017 - 30/11/2017   42100 грн.
  3. 01/12/2017 - 31/12/2017   44050 грн.
 • Напоминаем: с 1 декабря 2016 года увеличиваются минзарплата и прожиточный минимум оплата труда и другие выплаты. С 1 декабря произойдет очередное повышение соцстандартов. Так, месячная минзарплата составит 1600 грн,почасовая — 9,59 грн.
  1. Показатели прожиточного минимума достигнут:
   для трудоспособных лиц — 1600 грн;для детей в возрасте до 6 лет — 1355 гривен;для детей в возрасте от 6 до 18 лет —1689 гривен; для лиц, утративших трудоспособность, — 1247 гривен.
  2. Должны вырасти зарплаты сотрудников, если тарифная ставка первого разряда привязана к размеру минзарплаты.
  3. Увеличится размер, в пределах которого индексируют зарплату, — это будет 1600 грн (прожиточный минимум для трудоспособных).
  4. Вырастет минимальная база, к которой необходимо доначислять единый взнос, — также составит 1600 грн (месячная минзарплата). Максимальная величина для начисления единого взноса будет 40000 грн (1600 грн х 25).
  5. Конечно, неизменными останутся показатели, привязанные к размеру минималки либо прожиточного минимума по состоянию на 1 января (в частности, размеры соцльгот, предельная величина дохода для применения соцльгот, необлагаемые размеры нецелевой матпомощи, подарков).
 • В связи с принятием Верховной Радой закона о внесении изменений в государственный бюджет Украины с 01/12/2016 будет такая минимальная зарплата:
  1. 01/12/2016 - 31/12/2016   1600 грн.
  Не забудьте, что для налоговой социальной льготы прожиточный минимум весь 2016 -ый год будет равен 1378 грн (согласно пп.169.1.1 НКУ).
 • Обзор новостей украинского законодательства 12/05/2016.
  1. При корректировке НДС по причине изменения условий договора срок давности не применяется.
  2. Фонд по ВПТ о правильности оформления листков нетрудоспособности.
  3. Малые предприятия в случае неполучения квитанции о приеме электронной отчетности могут подать бумажную.
  4. Отражаем в учете по налогу на прибыль и НДС списание кредиторской задолженности... и др.
 • Согласно Закона Украины о государственном бюджете Украины на 2016 год минимальная зарплата:
  1. 01/01/2016 - 30/04/2016   1378 грн.
  2. 01/05/2016 - 30/11/2016   1450 грн.
  3. 01/12/2016 - 31/12/2016   1550 грн.
  Не забудьте, что для налоговой социальной льготы прожиточный минимум весь 2016 -ый год будет равен 1378 грн (согласно пп.169.1.1 НКУ).
 • Согласно налогового кодекса таблица налогов с 2016 год:
  1. 0 - 18%
  2. 999999999 - 18%
 • C 2016 г. из фонда заработной платы ЕСВ не удерживают, поэтому в таблице ЕСВ введите процент равный нулю.
 • C 2016 г. на фонд заработной платы установлен единый процент взноса ЕСВ, равный 22% (кроме сумм выплаченных инвалидам) и максимальный доход, с которого взымают ЕСВ:
  1. 01/01/2016 - 30/04/2016   34450 грн.
  2. 01/05/2016 - 30/11/2016   36250 грн.
  3. 01/12/2016 - 31/12/2016   38750 грн.
 • Обзор новостей украинского законодательства 06/01/2016.
  1. Минзарплату и прожиточный минимум в 2016 году будут повышать дважды.
  2. Повышен порог индексации доходов до 103%.
  3. Работодателям не будут компенсировать из бюджета среднего заработка мобилизованных работников.
  4. Удержание единого взноса отменили, а начисление «сверху» — существенно уменьшили... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 30/12/2015.
  1. Принят главный закон года: Госбюджет-2016.
  2. Парламент дал старт публичным закупкам.
  3. Верховная Рада утвердила изменения в НКУ: чего ждать НДСникам.
  4. Какие социальные гарантии остались неизменными в 2016 году... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 25/12/2015.
  1. Плату за отопление в домах без счетчиков будут определять с учетом погоды.
  2. Хронология отражения НДС-корректировок в отчетности поставщика и покупателя.
  3. Декларация о доходах: что учитывать при заполнении с нового года.
  4. Выплата дохода физлицу-единщику: когда не удерживать налогов... и др.
 • Огляд новин українського законодавства 17/12/2015.
  1. Зустрiчайте новi правила iндексацiї доходiв.
  2. Бюджетникам i держслужбовцям iз 1 грудня пiдвищено зарплату!
  3. Новорiчнi свята наближаються: як працюватимуть у цей перiод банки.
  4. Пiдвищили стаж роботи, який дає право на пiльгову пенсiю вiд роботодавця... та iнше
 • Обзор новостей украинского законодательства 10/12/2015.
  1. Новый и еще новее: Минфин презентовал компромиссный Налоговый кодекс.
  2. НБУ продлил валютные ограничения.
  3. Как заполнить уточняющий расчет к декларации по НДС: шпаргалка от ГФС.
  4. Как учитывать военный сбор с натурдохода... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 04/12/2015.
  1. Что Правительство готовит для украинцев: Минфин презентовал проект Госбюджета-2016.
  2. Проект Налогового кодекса — 2016: переходные положения по НДС.
  3. НДС-изменения в проекте НКУ: увеличить регистрационный объем и уменьшить количество ставок НДС.
  4. Будущее налога на доходы, или чего ожидать гражданам в 2016 году... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 26/11/2015.
  1. Минюст зарегистрировал новую декларацию по налогу на прибыль.
  2. Кабмин разрешил бюджетникам подписку периодики на следующий год!
  3. За нарушение прав мобилизованных работников — штраф 10 минзарплат.
  4. При изменении класса профриска ЕСВ перечисляют за периоды с 1 января текущего года... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 20/11/2015.
  1. Выходные в 2016 году: Правительство определило порядок перенесения рабочих дней.
  2. Компенсацию среднего заработка мобилизованных должны выплачивать и за 2014 год.
  3. Номенклатура в налоговой накладной: налоговики против "Товарiв в асортиментi".
  4. Применять ли стоимостный критерий налоговых ОС в 6000 грн к "старым" ОС... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 13/11/2015.
  1. Суд признал незаконным повышение тарифов на газ для населения.
  2. Чернобыльцам в 2015 году увеличена компенсация расходов на питание.
  3. Доход во время участия в АТО освобожден от военного сбора.
  4. Как облагают налогом на доходы выигрыши и призы... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 04/11/2015.
  1. Доначисляете ЕСВ до минималки — о применении понижающего коэффициента и не мечтайте.
  2. Кабмин уточнил ряд соцнормативов на пользование коммуналкой.
  3. Появилась новая декларация о доходах физлиц.
  4. Изменен Национальный классификатор профессий... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 29/10/2015.
  1. Нацбанк в который раз ослабил валютные ограничения.
  2. Лучше поздно чем никогда: Минсоцполитики объяснило, как исчислять больничные и декретные по новым правилам.
  3. Утверждена новая форма авансового отчета!
  4. Определен перечень публичной информации, которую обязательно нужно обнародовать... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 22/10/2015.
  1. Когда применять новые правила начисления пени.
  2. Алгоритм налоговиков по заполнению НН при безвозмездной поставке.
  3. Подавать уточняющую ф. № 1ДФ за период трехлетней давности не нужно.
  4. Как облагают налогами передачу жилья в счет алиментов... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 16/10/2015.
  1. Бухучет компенсации зарплаты мобилизованных: точка зрения Минфина.
  2. Для исчисления ЕСВ новый прожиточный минимум действует с 1 сентября.
  3. Возврат излишка денежных средств с НДС-счета: новые советы налоговиков относительно приложения Д4.
  4. Утвержден показатель средней зарплаты за август 2015 года... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 09/10/2015.
  1. Упростили механизм назначения субсидии.
  2. На основании каких документов работникам предприятий предоставляют статус участников войны.
  3. Когда НДС-ник вправе заявить бюджетное возмещение при сооружении основных средств.
  4. Все этапы поставки периодических изданий освобождены от НДС... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 05/10/2015.
  1. Заработал Закон о преодолении коррупции в госзакупках.
  2. У вузов появилась возможность разместить денежные средства в госбанке.
  3. Как заполнить квартальный статотчет по труду.
  4. Кто регистрирует в ЕРНН расчеты корректировки к НН, составленным до 01.02.2015 г.... и др.
 • Согласно Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2015 год" от 17.09.15 г. № 704-VIII, минимальная зарплата c 01/09/2015 равна 1378 грн. Не забудьте, что для налоговой социальной льготы прожиточный минимум весь 2015 -ый год будет равен 1218 грн (согласно пп.6.5.1 Закона о доходах).
 • Обзор новостей украинского законодательства 25/09/2015.
  1. Как будут компенсировать расходы на зарплату переселенцев.
  2. Спецрежимного НДС не перебрасывают на электронный счет.
  3. Уплаченные штрафы и пеню учитывают в налоговых расходах.
  4. За несколько нарушений в ф. № 1ДФ применяют только один штраф... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 16/09/2015.
  1. Президенту подана петиция об отмене НДС-счетов.
  2. Сколько будет стоить ускоренная регистрация права на недвижимость.
  3. Ликвидируемый банк будет возвращать денежные средства инициатору платежа.
  4. График отпусков обязателен даже для небольшой фирмы... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 10/09/2015.
  1. Как подать уведомление о приеме сотрудника на работу.
  2. Нацбанк смягчил валютные ограничения.
  3. С 1 сентября увеличен стоимостной критерий для основнных средств.
  4. Суточные за задержку в командировке на выходные или праздничные дни не будут компенсировать... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 04/09/2015.
  1. Налоговики считают, что для начисления пени не действуют сроки давности.
  2. Как уплатить НДС по запоздвшим декларациям: рекомендации от фискалов.
  3. Появился новый Типовой договор для вузов.
  4. Малообеспеченная семья будет получать пособие на ребенка от рождения... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 28/08/2015.
  1. Новый сервис: сведений о доходах физлиц — в режиме онлайн.
  2. ПФУ предоставил гражданам онлайн доступ к их персональным данным.
  3. Неприбыльные организации в связи с созданием нового Реестра перерегистрировать не нужно.
  4. Дополнительный импортный сбор включают в базу для 7%-го НДС... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 20/08/2015.
  1. Налоговая реформа — 2: Минфин презентовал ключевые изменения.
  2. Минфин поделился основными показателями Госбюджета-2016.
  3. Налоговики приглашают к обсуждению проекта декларации о доходах физлиц.
  4. Не удерживали НДФЛ из заработка мобилизованных — готовьтесь к штрафам... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 13/08/2015.
  1. Стоимостный критерий для основных средств подняли до 6000 грн.
  2. Обнародовали нормы продолжительности рабочего времени на 2016 год.
  3. Убыточные прибыльщики могут забыть о ежемесячных авансах.
  4. ТОП-8 ошибок при заполнении Отчета по ЕСВ... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 07/08/2015.
  1. Полугодовая декларация по прибыли: подаем старые формы и «проектную» декларацию.
  2. Как с 29.07.15 г. изменились правила составления и регистрации НН.
  3. На отечественный рынок выходят ведущие международные системы интернет-расчетов.
  4. Как исчислить средний заработок повторно мобилизованному работнику... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 05/08/2015.
  1. Минфин внес изменения в П(С)БУ 25 для субъектов малого предпринимательства.
  2. Неполная занятость не влияет на минимальный размер декретных.
  3. Неначисление единого взноса по минзарплатному правилу обернется штрафами.
  4. В налоговой накладной поубавилось обязательных реквизитов... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 13/07/2015.
  1. Новые правила исчисления среднего заработка для больничных действуют с 4 июля 2015 года.
  2. У вас есть работник-студент? Требуйте справку-вызов на сессию новой формы!
  3. Какой должна быть форма справки, чтобы оформить субсидию на основании доходов за 6 месяцев.
  4. Сообщайте налоговикам о новопринятых работниках до начала их работы... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 01/07/2015.
  1. Правительство определило форму, по которой будем уведомлять фискалов о приеме работников.
  2. Переплата по НДС автоматически погасит суммы, подлежащие уплате в бюджет.
  3. Страхователи не должны подавать фискалам пустые таблицы отчетности по единому взносу.
  4. Отменен госфинаудит деятельности бюджетных учреждений... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 22/06/2015.
  1. Доначисление единого взноса за предыдущие периоды не освобождает страхователя от штрафов.
  2. Чрезвычайная ситуация на предприятии: каковы действия работников.
  3. Убыток за I квартал: продолжаем уплачивать ежемесячные авансы по прибыли.
  4. При изменении класса профриска ЕСВ переисчисляют за период с начала года... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 10/06/2015.
  1. Участникам АТО и их детям профинансируют обучение.
  2. Еще больше родителей сможет не платить за питание детей в детсадах.
  3. Участники боевых действий и ветераны войны будут иметь право на дополнительный оплачиваемый отпуск.
  4. Когда быть штрафам за исправление ошибок в ф. № 1ДФ... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 05/06/2015.
  1. НБУ продлил антикризисные меры еще на 3 месяца, но есть послабления.
  2. За какой период компенсируют затраты на зарплату мобилизованных: разъяснение от Минсоцполитики.
  3. Юрлица больше не платят пенсионного сбора при покупке инвалюты.
  4. Электронное администрирование НДС отложат до 2016 года... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 27/05/2015.
  1. Срок для раскрытия юрлицами информации о конечных бенефициарах продлен на 4 месяца.
  2. Утверждена новая Инструкция о порядке начисления и уплаты единого взноса.
  3. Появился проект деки по налогу на прибыль.
  4. Как исчислить среднюю зарплату для оплаты отпуска... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 22/05/2015.
  1. Истекает срок для раскрытия юрлицами информации о конечных бенефициарах.
  2. Запрет пропаганды и символики коммунистов и нацистов: как это коснется юрлиц.
  3. Какую задолженность по валютным ипотечным кредитам физлицам простят.
  4. Как облагать налогами выплаты мобилизованным: точка зрения фискалов... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 14/05/2015.
  1. Физлица не будут платить военный сбор при покупке инвалюты.
  2. Когда прощенные физлицам кредитные долги не облагают налогом на доходы.
  3. Информация о субъектах предпринимательства теперь доступна через электронный сервис.
  4. Как заполнять ф. № 1ДФ за II квартал по мобилизованным работникам... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 12/05/2015.
  1. Появилась новая отчетность по единому взносу: с какого периода подавать.
  2. Нормы потребления газа для населения без счетчиков уменьшены вдвое.
  3. Кабмин утвердил механизм по стимулированию энергосбережения жилых домов.
  4. Дачные и садовые дома можно будет бесплатно перевести в жилые... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 29/04/2015.
  1. Как будут проверять сведения из антикоррупционной декларации о доходах и расходах.
  2. Кабмин разрешил выпускникам-бюджетникам не отрабатывать три года.
  3. Призванные студенты, аспиранты и докторанты освобождены от военной службы.
  4. Когда период декретного отпуска попадет в страховой стаж... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 21/04/2015.
  1. НБУ откорректировал правила продажи инвалюты юрлицам.
  2. Как физлицу-резиденту купить наличную инвалюту для погашения кредита.
  3. Кабмин переписал квалификационные требования к главбуху бюджетного учреждения.
  4. Обновлены справочники налоговых льгот на 1 апреля 2015 года... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 06/04/2015.
  1. С 1 апреля подешевел газ для юрлиц.
  2. Нацбанк решил не менять размер учетной ставки.
  3. Работодатели, начавшие деятельность в 2014 г., смогут применять сниженную ставку ЕСВ.
  4. Зарплату в сумме 3654 грн и более предлагают не индексировать... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 30/03/2015.
  1. Официальный курс гривни будут устанавливать в конце дня.
  2. Кворум общего собрания снижен для всех акционерных обществ.
  3. Военную службу во время АТО зачислят в стаж для льготной пенсии по возрасту.
  4. Кабмин обнародовал калькулятор расчета субсидии на оплату ЖК-услуг... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 20/03/2015.
  1. Появился долгожданный порядок компенсации среднего заработка мобилизованным.
  2. Фискалы предоставили образец платежки для пополнения электронного НДС-счета.
  3. Преград для получения субсидии на жилкоммунуслуги стало значительно меньше.
  4. Разовая матпомощь работнику: удерживать ли военный сбор... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 13/03/2015.
  1. Законодательный парадокс: «уточнены» объекты обложения военным сбором.
  2. С 1 апреля увеличатся требования к стажу и возраст для назначения льготных пенсий.
  3. В 2015 году единый взнос платим по старым счетам.
  4. Как исправить ошибку в налоговой накладной... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 06/03/2015.
  1. С 1 марта плательщики НДС применяют новые формы отчетности.
  2. В апреле цены на газ для населения взлетят вверх.
  3. Обновлен порядок регистрации плательщиков НДС.
  4. Декларации без показателей плательщикам НДС подавать не нужно... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 26/02/2015.
  1. Увольнение работника — не повод для прекращения выплаты больничных.
  2. Как узнать информацию о состоянии электронного НДС-счета.
  3. Как исправить ошибку в налоговой накладной.
  4. В 2015 г. заявление-жалоба Д8 к декларации по НДС не поможет сохранить налоговый кредит... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 17/02/2015.
  1. Разрешение на трудоустройство иностранца: обновили порядок выдачи.
  2. Отечественным книгоиздателям вернут льготу по НДС.
  3. В итоговой НН указывают коды по УКТ ВЭД импортированных и подакцизных товаров.
  4. Как оформить НН на сумму превышения обычной цены над фактической... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 13/02/2015.
  1. Нацбанк повысил учетную ставку до 19,5% с 6 февраля.
  2. Новая ф. № 1ДФ: отчитываться впервые будем за I квартал 2015.
  3. Форма налоговой накладной изменилась 30 января.
  4. Как заполнить НН при поставке услуг: фискалы предоставили варианты... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 06/02/2015.
  1. С 9 февраля налоги уплачиваем на новые счета.
  2. Консолидированные авансы за январь — февраль 2015 г. платят отдельно по местонахождению ГП и филиала.
  3. Минфин утвердил новую декларацию по НДС.
  4. Кабмин обновил порядок ведения Единого реестра налоговых накладных с 1 февраля... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 27/01/2015.
  1. Кампания декларирования доходов за 2014 год стартовала!
  2. Электронное администрирование НДС: этапы большого пути.
  3. Налоговая судьба единщиков III — VI групп с 1 января 2015 года.
  4. Вниманию налогоплательщиков: новые бюджетные счета на 2015 год... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 20/01/2015.
  1. В январе НН с НДС менее 10 тыс. грн регистрируют по желанию: мнение ГФСУ.
  2. ВРУ сообщает об усовершенствовании пенсионного обеспечения.
  3. Налоги уплачиваем на прошлогодние счета.
  4. Кого коснется мобилизация и демобилизация 2015 года... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 14/01/2015.
  1. Налоговая реформа: главные аспекты.
  2. Ставку единого взноса уменьшили!
  3. По-новому корректируем больничные в зависимости от стажа.
  4. ТПП Украины будет удостоверять форс-мажор по новому регламенту... и др.
 • Согласно Закона Украины о государственном бюджете Украины на 2015 год минимальная зарплата:
  1. 01/01/2015 - 30/11/2015   1218 грн.
  2. 01/12/2015 - 31/12/2015   1378 грн.
  Не забудьте, что для налоговой социальной льготы прожиточный минимум весь 2015 -ый год будет равен 1218 грн (согласно пп.6.5.1 Закона о доходах).
 • Согласно налогового кодекса таблица налогов с 2015 год:
  1. 0 - 15%
  2. 12180 - 15%
  3. 999999999 - 20%
 • C 2015 г. максимальный доход, с которого взымают ЕСВ:
  1. 01/01/2015 - 30/11/2015   20706 грн.
  2. 01/12/2015 - 31/12/2015   23426 грн.
 • Обзор новостей украинского законодательства 24/12/2014.
  1. Госстат Украины перенес предельные сроки сдачи отчетности.
  2. Нюансы электронного администрирования НДС — разъяснения письма ГФСУ.
  3. Отныне А = а: уточнен порядок написания названия юрлица.
  4. Адрес продавца и покупателя в налоговой накладной: инструкция по заполнению от ГФСУ... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 17/12/2014.
  1. Правительство презентовало программу работы: на проверки — мораторий, а единый взнос уменьшат.
  2. Встречайте новый Порядок учета плательщиков единого взноса.
  3. Проблемные вопросы администрирования налогов и сборов: ответы от фискалов.
  4. Банкирам устроили отдых с 1 по 4 января 2015 г... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 11/12/2014.
  1. Валютные ограничения НБУ продлены до весны.
  2. Новую форму НН применяем с 1 декабря.
  3. Электронное администрирование НДС: о главном от контролеров.
  4. С 1 января подача жалобы на поставщика не гарантирует налогового кредита... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 03/12/2014.
  1. Как отразить услуги в налоговой накладной с 1 декабря.
  2. В НДС-декларацию снова предлагают изменения.
  3. Наследство в селе: за оформлением — в сельсовет.
  4. Цены на отечественные дешевые лекарства теперь тоже регулирует государство... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 24/11/2014.
  1. Появились механизм и критерии оценки претендентов на автоматическое возмещение НДС.
  2. Новая форма налоговой накладной с 2015 г.: запись единиц измерения стандартизируют.
  3. Порядок регистрации плательщиков НДС от Минфина.
  4. Ошибка в новом реестре выданных и полученных налоговых накладных: как исправить... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 20/11/2014.
  1. Новое положение об инвентаризации с 01.01.15 г.: бюджетники вместе со всеми.
  2. Обнародован проект изменений в ведение Единого реестра налоговых накладных.
  3. Нацбанк повысил учетную ставку до 14 %: чего ожидать.
  4. Как будем работать и отдыхать на новогодние праздники... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 04/11/2014.
  1. Минфин утвердил новую декларацию по НДС.
  2. Налоговая накладная: ожидаемая обновленная форма.
  3. Появилась обновленная версия Реестра выданных и полученных налоговых накладных.
  4. Официально утвержден порядок электронного администрирования НДС... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 29/10/2014.
  1. Упрощена процедура регистрации трудовых договоров.
  2. Европарламент разрешил Украине беспошлинный доступ на европейский рынок до конца 2015 года.
  3. Люстрированных чиновников внесут в спецреестр.
  4. Утвержден показатель средней зарплаты за август 2014 г. ... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 21/10/2014.
  1. Вето на санкции за просроченные кредиты и ЖКХ.
  2. Табу на проверки.
  3. Из квартиры в ипотеке не выселят.
  4. Поставка медизделий в Украине: когда применяют 7% НДС... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 16/10/2014.
  1. Форма № 1ДФ: пока отчитываемся по старой форме, затем подаем уточненку.
  2. С 01.10.14 г. в Украине введены iCarnet.
  3. Обновлены справочники налоговых льгот... и др.
 • Обзор новостей украинского законодательства 08/10/2014.
  1. Порядок электронного администрирования НДС.
  2. Индекс инфляции в сентябре.
  3. Отчитываться о военном сборе будем по обновленной ф. № 1ДФ.
  4. Новое решение налоговиков: как средний заработок мобилизованных показать в отчете по ЕСВ... и др.
 • Согласно Закона Украины о государственном бюджете Украины на 2014 год минимальная зарплата:
  1. 01/01/2014 - 31/12/2014   1218 грн.
  Не забудьте, что для налоговой социальной льготы прожиточный минимум весь 2014 -ый год будет равен 1218 грн (согласно пп.6.5.1 Закона о доходах).
 • Согласно налогового кодекса таблица налогов с 2014 год:
  1. 0 - 15%
  2. 12180 - 15%
  3. 999999999 - 17%
 • Напоминаем, что с 1 декабря 2014 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц увеличен до 1218 грн. Это не повлияет на расчет п/н. Изменится максимальный предел для расчета ЕСВ - 20706 грн.
 • Согласно Закона Украины о государственном бюджете Украины на 2013 год минимальная зарплата:
  1. 01/01/2013 - 30/11/2013   1147 грн.
  2. с 01/12/2013   1218 грн.
  Не забудьте, что для налоговой социальной льготы прожиточный минимум весь 2013 -ый год будет равен 1147 грн (согласно пп.6.5.1 Закона о доходах).
 • Согласно налогового кодекса таблица налогов с 2013 год:
  1. 0 - 15%
  2. 11470 - 15%
  3. 999999999 - 17%
 • Согласно Закона Украины о государственном бюджете Украины на 2012 год минимальная зарплата:
  1. 01/01/2012 - 31/03/2012   1073 грн.
  2. 01/04/2012 - 30/06/2012   1094 грн.
  3. 01/07/2012 - 30/09/2012   1102 грн.
  4. 01/10/2012 - 30/11/2012   1118 грн.
  5. с 01/12/2012   1134 грн.
 • Согласно Закона Украины о государственном бюджете Украины на 2012 год прожиточный минимум:
  1. 01/01/2012 - 31/03/2012   1073 грн.
  2. 01/04/2012 - 30/06/2012   1094 грн.
  3. 01/07/2012 - 30/09/2012   1102 грн.
  4. 01/10/2012 - 30/11/2012   1118 грн.
  5. с 01/12/2012   1134 грн.
  Не забудьте, что для налоговой социальной льготы прожиточный минимум весь 2012 -ый год будет равен 1073 грн (согласно пп.6.5.1 Закона о доходах).
 • Согласно налогового кодекса таблица налогов с 2012 год:
  1. 0 - 15%
  2. 10730 - 15%
  3. 999999999 - 17%
 • С 1/10/2011 заработает Закон Украины "О мероприятиях по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы" от 08/07/2011 г. №3668-VI, которым также предусмотрено увеличение размера максимальной суммы заработка, из которого уплачивают единый взнос, - с 15 прожиточных минимумов для трудоспособного лица до 17.
 • Согласно Закона Украины о государственном бюджете Украины на 2011 год прожиточный минимум:
  1. 01/01/2011 - 31/03/2011   941 грн.
  2. 01/04/2011 - 30/09/2011   960 грн.
  3. 01/10/2011 - 30/11/2011   985 грн.
  4. с 01/12/2011   1004 грн.
  Не забудьте, что для налоговой социальной льготы прожиточный минимум весь 2011 -ый год будет равен 941 грн (согласно пп.6.5.1 Закона о доходах).
 • Согласно налогового кодекса таблица налогов с 2011 год:
  1. 0 - 15%
  2. 9410 - 15%
  3. 999999999 - 17%
 • C января 2011 г. увеличен максимальный доход, с которого взимают соцвзносы:
  1. 01/01/2011 - 31/03/2011   14115 грн.
  2. 01/04/2011 - 30/09/2011   14400 грн.
  3. 01/10/2011 - 30/11/2011   16745 грн.
  4. с 01/12/2011   17068 грн.
 • Согласно Закона Украины от 20/10/2009 № 1646-VI прожиточный минимум в 2010 году:
  1. 01/01/2010 - 31/03/2010   869 грн.
  2. 01/04/2010 - 30/06/2010   884 грн.
  3. 01/07/2010 - 30/09/2010   888 грн.
  4. 01/10/2010 - 30/11/2010   907 грн.
  5. с 01/12/2010   922 грн.
  Не забудьте, что для налоговой социальной льготы прожиточный минимум весь 2010 -ый год будет равен 869 грн (согласно пп.6.5.1 Закона о доходах).
 • Согласно Закона Украины от 20/10/2009 № 1646-VI. C ноября 2009 г. прожиточный минимум увеличен до 744 грн. Прожиточный минимум влияет на взнос в Фонд страхования от нетрудоспособности и на индексацию доходов. С суммы меньше прожиточного минимума ставка взноса в Фонд страхования от нетрудоспособности составляет 0.5%. Зарплата индексируется в пределах прожиточного минимума. Максимальный доход, с которого взимают соцвзносы с ноября 2009 года равен 11160 грн.
 • Закон Украины от 25/12/2008 № 799-VI. Т.к. закон ввели с 13/01/2009, то удерживать безработицу надо 0.5% до 12/01/2009, а 0.6% с 13/01/2009. И с пенсионеров надо удержывать безработицу только с 13/01/2009. Кроме того изменились начисления на заработную плату : процент безработицы 1.3% до 12/01/2009, и 1.6% с 13/01/2009, а процент нетрудоспособности 1.5% до 12/01/2009, и 1.4% с 13/01/2009.
  Сделайте обновления программы ЗП.
  Более подробно описано в новостях по ЗП.
 • C января 2009 г. минимальная зарплата - 605 грн.(используется для расчета льгот) и прожиточный минимум - 669 грн. (предел предоставления льгот - 940 грн.).
 • Максимальный доход, с которого взимают соцвзносы в 2008 году:
  1. 01/01/2008 - 31/03/2008   9425 грн.
  2. 01/04/2008 - 30/06/2008   9705 грн.
  3. 01/07/2008 - 30/09/2008   9735 грн.
  4. 01/10/2008 - 31/12/2008   10035 грн.
 • Прожиточный минимум в 2008 году:
  1. 01/01/2008 - 31/03/2008   633 грн.
  2. 01/04/2008 - 30/06/2008   647 грн.
  3. 01/07/2008 - 30/09/2008   649 грн.
  4. 01/10/2008 - 31/12/2008   669 грн.
  Не забудьте, что для налоговой социальной льготы прожиточный минимум весь 2008 -ой год будет равен 633 грн (согласно пп.6.5.1 Закона о доходах).
 • Минимальная зарплата в 2008 году:
  1. 01/01/2008 - 31/03/2008   515 грн.
  2. 01/04/2008 - 30/09/2008   525 грн.
  3. 01/10/2008 - 30/11/2008   545 грн.
  4. 01/12/2008 - 31/12/2008   605 грн.
  Не забудьте, что для расчета социальной льготы минимальная зарплата весь 2008 -ой год будет равен 515 грн (согласно пп.6.5.1 Закона о доходах).
 • C января 2008 г. минимальная зарплата - 515 грн.(используется для расчета льгот) и прожиточный минимум - 633 грн. (предел предоставления льгот - 890 грн.).
 • C января 2008 г. изменяется расчет ПФ. С сумм до 9495 грн. 2%.
 • C января 2008 г. увеличен максимальный доход, с которого взимают соцвзносы - 9495 грн.
 • Напоминаем, что с октября 2007 г. изменился прожиточный минимум (см. таблицы приведенные ниже). Т.е. изменился первый предел для начисления соцвзносов, пенсионного и страхования от нетрудоспособности. Так же увеличен максимальный доход для взносов.
 • Напоминаем, что с июля 2007 г. изменилась минимальная зарплата (см. таблицы приведенные ниже).
 • Напоминаем, что с апреля 2007 г. изменился прожиточный минимум (см. таблицы приведенные ниже). Т.е. изменился первый предел для начисления соцвзносов, пенсионного и страхования от нетрудоспособности. Так же увеличен максимальный доход для взносов.
 • C января 2007 г. увеличен максимальный доход, с которого взимают соцвзносы:
  1. 01/01/2007 - 31/03/2007   7875 грн.
  2. 01/04/2007 - 30/09/2007   8415 грн.
  3. 01/10/2007 - 31/12/2007   8520 грн.
 • Прожиточный минимум в 2007 году:
  1. 01/01/2007 - 31/03/2007   525 грн.
  2. 01/04/2007 - 30/09/2007   561 грн.
  3. 01/10/2007 - 31/12/2007   568 грн.
  Не забудьте, что для налоговой социальной льготы прожиточный минимум весь 2007 -ой год будет равен 525 грн (согласно пп.6.5.1 Закона о доходах).
 • Минимальная зарплата в 2007 году:
  1. 01/01/2007 - 31/03/2007   400 грн.
  2. 01/04/2007 - 30/06/2007   420 грн.
  3. 01/07/2007 - 30/09/2007   440 грн.
  4. 01/10/2007 - 31/12/2007   460 грн.
  Не забудьте, что для расчета социальной льготы минимальная зарплата весь 2007 -ой год будет равен 400 грн (согласно пп.6.5.1 Закона о доходах).
 • C января 2007 г. минимальная зарплата - 400 грн.(используется для расчета льгот) и прожиточный минимум - 525 грн. (предел предоставления льгот - 740 грн.).
 • C января 2007 г. изменяется расчет ПФ. До 525 грн. берется 0.5%, а с сумм превышающих 525 грн. 2%.
 • C января 2007 г. работодатели перечисляют 33.2% пенсионного взноса.
 • C января 2007 г. работодатели перечисляют 1.5% в фонд соцстраха по нетрудоспособности.
 • Напоминаем, что с 2007 - го года налог с доходов будет равен 15%. По письму ГНАУ от 07/11/2006 №12619/6/17-0716 доходы, начисленные в 2007-ом году за 2004-2006 гг. будут облагаться по ставке 15%. Для этого в 2007-ом году вам необходимо сделать соответствующие настройки в ПС "Зарплата".
 • С декабря 2006 г. установлена минимальная зарплата в размере 400 грн.
 • C октября 2006 г. прожиточный минимум увеличен до 505 грн. Прожиточный минимум влияет на взнос в Фонд страхования от нетрудоспособности и на индексацию доходов. С суммы меньше прожиточного минимума ставка взноса в Фонд страхования от нетрудоспособности составляет 0.5%. Зарплата индексируется в пределах прожиточного минимума.
 • С апреля 2006 г. прожиточный минимум увеличен до 496 грн. Влияет на расчет индексации доходов. Ограничение по подоходному налогу считается на основании прожиточного минимума, установленного на 1-ое января.
 • С января 2006 года изменился прожиточный минимум - 483 грн. (на основании чего определяется предел для предоставления льгот), а также минимальная зарплата - 350 грн. (для определения суммы предоставляемой льготы).
 • Максимальный размер дохода, с которого удерживаются взносы, равен с 01/01/2006 4830 грн., с 01/04/2006 4960 грн., с 01/10/2006 5050 грн.

Copyright © 1999-2021 Basis Software Ltd. All rights reserved.
Добавить в Google новости законодательства Добавить в Google новости по программам
Rambler's Top100 Каталог фирм Hot Line named by iName.com.ua

Warning: Unknown(): write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0