Пошук по сайтуПошук Додати в обране Зробити стартовою

 

"Зарплата"

Iнформацiйний лист змiн

     ТОВ "БАЗIС"
     Украiна, 03037 Киiв вул.Освiти, 4, офiс 406
     тел/факс (+38044) 599-05-88
     e-mail: basis@basis-ua.com
     www: http://www.basis-ua.com
     ftp: ftp://ftp.basis-ua.com

     умовнi позначення:
       - [!] коротко про головне
       - [+] нове в програмi
       - [-] помилка виправлена
       - [*] помилка виправлена чи/або змiнено на краще

Версiя 8.154 вiд 07/02/2020

 • [*] Виправлення незначних помилок.
 • [*] Уточнення розподiлу ПДФЛ на рахунки при малих сумах нарахування.
 • [+] В алiментах розширено р/р до 29 знакiв.
 • [*] В особовiй картцi прискорена робота з архiвами окладiв.
 • [*] Розрахунок табеля почасовикiв. Враховано графiк роботи при пiдрахунку годин.
 • [+] Розрахунок звiльнення. Додано попередження, якщо дата звiльнення наступний мiсяць.
 • [+] Звiт по тСВ в податкову. Нарахуванню за мiсяць звiльнення, якщо розрахунок за попереднiй мiсяць, присвоюуться 3 код типу нарахувань.

Версiя 8.153 вiд 09/12/2019

 • [*] Покращено роботу.Виправленi незначнi помилки.
 • [+] Рознесення мiж розрахункових сум з розрахунком. Додано вибiр теми.
 • [+] Рознесення наказiв на премiю. Додано вибiр типу спiвробiтникiв (штатнi, позаштатнi ...).
 • [+] Тепер можливо прийняти спiвробiтника вiдразу пiсля звiльнення на той самий табельний номер.
 • [+] Перегляд табелю. Додано перегляд перiодiв стажу.
 • [+] Розрахунок зносiв по тСВ для тих хто заробляу менше мiнiмуму. Враховано, що прийом на роботу може бути з першого робочого дня, але не першого числа мiсяця.
 • [-] 6 таблиця тСВ. Виправлено дублювання днiв без оплати, коли в одному мiсяцi спiвробiтник працював, був в вiдпустцi, брав за свiй рахунок.
 • [*] 6 таблиця тСВ. Сумам доплати зарплати в мiсяцi звiльнення (а звiльнення попереднiм мiсяцем) присвоюуться 1 код типу нарахувань.
 • [+] Перегляд вiдпускних. Заборонено вiдкликати з вiдпустки, якщо за цей же перiод у лiкарнянi листи.

Версiя 8.152 вiд 09/10/2019

 • [*] Тарифiкацiя вчителiв. Додано занесення наказу i посади в архiв окладiв.
 • [*] Вiдкликання з вiдпустки. Поправлено пiдрахунок робочих днiв при одночасному вiдкликаннi з вiдпустки i розрахунку новох вiдпустки.
 • [+] Табулювання погодиннох оплати. Враховано коефiцiунт ставки.
 • [+] Звичайний розрахунок iндексацiх. Поправлено розрахунок для погодиннох оплати.
 • [*] Розрахунок постiйних надбавок якi не залежать вiд робочих днiв. Покращена перевiрка чи виплачувалась надбавка в минулих мiсяцях за поточний (при розрахунку вiдпускних).
 • [+] Розрахунок премiх на основi сум минулих мiсяцiв. Додано налаштування врахування сумiсникiв.
 • [+] Розрахунок лiкарняних. Враховано, що в поточному мiсяцi нарахована вiдпустка за минулий мiсяць.
 • [*] Розрахунок вiдпускних. Поправлена помилка коли не було сум для розрахунку вiдпускних.
 • [*] Перегляд р/л за минулi мiсяцi. Прискорено завантаження даних.
 • [+] Сервiс. Додано можливiсть вивести людей у яких хоча б на однiй картцi немау даних по особовому рахунку в банку.
 • [+] Змiна тарифного розряду. Додана змiна у спiвробiтникiв якi працюють погодинно i залежать вiд тарифного розряду.
 • [+] Погодинна оплата. Додано можливiсть внесення коефiцiунт ставки.
 • [+] Перехiд на новий мiсяць. Якщо у iнвалiда закiнчууться термiн дiх посвiдки, то знiмауться ознака iнвалiдностi.
 • [+] Рахунки в банку переведено на 29 символiв.

Версiя 8.150 вiд 08/08/2019

 • [+] Збiльшено розмiр розрахункових рахункiв до 29 символiв (в зв'язку з провадженням формату iBAN).
 • [+] Перегляд табелiв за минулий перiод. Додано можливiсть перегляду сторно по зарплатi.
 • [*] Розрахунок л/л. Покращено заповнення табеля.
 • [+] Вiдпустка на промiжну вiдомiсть. Додано можливiсть формувати тiльки по сумам вiдпускних (враховуючи утримання).
 • [*] Звiт в пенсiйний по тСВ. Виправлена неточнiсть при заповненi наказу на прийом на роботу (коли в одному мiсяцi i приймають i звiльняють).
 • [*] Нова особова картка. Виправленi деякi неточностi.
 • [+] Додавання постiйних надбавок. Додано iнформацiю iз особовох картки.

Версiя 8.149 вiд 09/07/2019

 • [+] Додана можливiсть замiни графiка роботи по пiдроздiлу.
 • [+] Врахована змiна графiка роботи при нарахуваннi попереднiм мiсяцем.
 • [*] Прискорено розрахунок заробiтнох плати.
 • [*] Прискорено розрахунок вiдпусток.
 • [*] Покращена змiна постiйних почасових надбавок (замiна\коефiцiунт).
 • [+] Звiт по категорiям та рахункам. Додано розрiз по групам пiдроздiлiв.
 • [+] Розрахунок лiкарняних (10-ий код). Додано ознаку направлення на МСЕК (цей день не оплачууться).
 • [+] Заява-розрахунок по лiкарняному. Враховано направлення на МСЕК.
 • [*] Розрахунок тСВ. Виправлена неточнiсть при розрахунку вiдпускних, якi починаються в попередньому мiсяцi.

Версiя 8.147 вiд 07/06/2019

 • [+] Покращена робота з особовою карткою (змiнена форма, прискорена робота ...)
 • [*] Табель. Прискорено виклик днiв без оплати.
 • [*] Меморiальний ордер. Поправлено пiдрахунок сум з обмеженнями, якщо в кредитi стохть зiрочка.
 • [+] Премiх списком. Додано сортування по Прiзвищу.
 • [+] Перегляд архiвiв в рiзних розрiзах. Додано розрiз: тарифний розряд.
 • [+] Табель погодиннох оплати з постiйних надбавок. Додано сортування по Прiзвищу.

Версiя 8.145 вiд 07/05/2019

 • [*] Розрахунок сум штрафу. Враховано що штраф не нараховууться на суми лiкарняних.
 • [*] Особова картка. Додано перевiрку на змiну дати при змiнi наказу.
 • [*] Розрахунок лiкарняних. Покращено збереження iнформацiх про розрахунковi суми.
 • [*] Звiт по тСВ. Врахованi вiруючi з ID паспортом.

Версiя 8.144 вiд 11/03/2019

 • [*] Прискорена робота з окладами.
 • [*] Прискорена робота з надбавками.
 • [*] Розрахунок лiкарняних. Уточнено врахування сторнованих сум.
 • [*] Розрахунок вiдпусток. При використаннi коефiцiунтiв тепер не враховуються мiсяцi без доходу.
 • [*] Звiт по тСВ. Прискорено формування.
 • [*] Прискорено перехiд на новий мiсяць.

Версiя 8.142 вiд 07/02/2019

 • [*] Прискорено пошук вiльних табельних номерiв при додаваннi особових карток.
 • [*] Тепер не блокуються даннi при додаваннi особових карток.
 • [+] В переглядi списку особових карток додано сортування по прiзвищу.
 • [+] В переглядi списку табелiв по почасовiй оплатi додано сортування по прiзвищу.
 • [+] При формуваннi заявки-розрахунку по лiкарняним з використанням разових нарахувань по лiкарняним додано запитання про дати.
 • [*] Звiльнення. В причинах звiльнення, в ст.38 КЗпПУ прибрано поважна\неповажна причини.

Версiя 8.141 вiд 17/01/2019

 • [+] Завершено переклад на украiнську мову.
 • [+] Тепер не можливо зберегти нову особову картку без дати влаштування та наказу.
 • [+] Додано можливiсть об'еднання заяви-розрахунку з рiзних, не мережевих, зарплат.
 • [+] Додано перерахунок вiйскового податку.
 • [+] Додано друк чорнобильцiв.
Copyright © 1999-2021 Basis Software Ltd. All rights reserved.
Добавить в Google новости законодательства Добавить в Google новости по программам
Rambler's Top100 Каталог фирм Hot Line named by iName.com.ua