Пошук по сайтуПошук Додати в обране Зробити стартовою

 

"Зарплата"

Iнформацiйний лист змiн

     ТОВ "БАЗIС"
     Украiна, 03037 Киiв вул.Освiти, 4, офiс 406
     тел/факс (+38044) 599-05-88
     e-mail: basis@basis-ua.com
     www: http://www.basis-ua.com
     ftp: ftp://ftp.basis-ua.com

     умовнi позначення:
       - [!] коротко про головне
       - [+] нове в програмi
       - [-] помилка виправлена
       - [*] помилка виправлена чи/або змiнено на краще

Версiя 8.160 вiд 08/02/2021

 • [*] Покращено вивидення звiтiв.
 • [+] В пошук по табельним номерам додано рядок з пошуком по списку.
 • [*] Покращено введення переказiв ЗП в банк.
 • [+] В алiментах\штрафах додано введення виконавчоi служби.
 • [*] В рознесеннi надбавок як доплата до мiнiмуму додано врахування сум iз разових доплат.
 • [+] Змiна сум авансу з урахуванням окладiв i надбавок. Додано виключення з розгляду деяких надбавок.
 • [+] Рознесення наказiв на премii. Знято обмеження в мереженому варiантi на рознесення по органiзацii не для адмiнiстратора.
 • [+] Рознесення наказiв на премii. При вводi премii за перiод додано можливiсть дiлити ii на робочi днi при розрахунку вiдпусток (Вибрати: Роздiлити на робочi днi).
 • [+] Додано архiв по премiям якi були введенi як тi, що враховуються по робочим дням.
 • [+] Звiт по сумам тСВ. Додано друк внеску.
 • [+] Перегляд результатiв розрахунку. Додано можливiсть перегляду табеля.
 • [+] Рознесення доплати до мiнiмуму. Додано збереження кодiв якими заносити доплату i якi враховувати.
 • [*] Покращено рознесення наказiв на змiну надбавок.
 • [*] При виборi банкiв для формування реустрiв пропонуються тiльки банки по яким у не виданi суми.
 • [*] Уточено розрахунок л/л при кiлькостi вiдпрацьованих мiсяцiв до розрахунку менше 6-ти.
 • [+] Внесено змiни в розрахунок вiдпустки на основi змiн в 100-ту постанову.
 • [+] В причини звiльнення додано причину : ст.36 п.9 КЗпПУ Змiна пiдпорядкування.
 • [+] Для звiту по ПДФО додано можливiсть вводу мiсяця нарахування сум для не спiвробiтникiв.
 • [+] Додано звiт-перевiрка використання пiльг iнвалiдами i не iнвалiдами.
 • [+] В особовiй картцi додано перерахунок надбавок з попереднiх мiсяцiв.
 • [+] Тестування результатiв розрахунку. Додано перевiрку на те що у дата звiльнення в поточному мiсяцi, а розрахунку не було.
 • [+] Додано архiв по премiям, якi були введенi як тi що враховуються по робочим дням.

Версiя 8.159 вiд 07/12/2020

 • [*] Покращена робота з мiж розрахунковими виплатами без розрахунку.
 • [*] Покращена робота з мiж розрахунковими виплатами з розрахунком.
 • [+] Мiж розрахунковi виплати з розрахунком. Якщо вибрати 10-ий код нарахувань, то буде запропонований список лiкарняних листiв.
 • [*] Покращена робота з введенням наказiв на доплати.
 • [*] Покращена робота з додаванням розрахункових рахункiв для перерахунку ЗП в банк.
 • [*] Покращена робота з алiментами та штрафами.
 • [+] Алiменти, штрафи. Додано введення реквiзитiв виконавчоi служби.
 • [+] Рознесення складних надбавок. Додано урахування премiй, занесених через введення наказiв на доплати.
 • [+] Змiнено звiт по податкам на аванс.
 • [*] Покращена робота з табелем погодинникiв.
 • [+] Розрахунок доплати до мiнiмальноi суми. Додано можливiсть вибирати групу пiдроздiлiв.
 • [+] Розрахунок доплати до мiнiмальноi суми. Зроблено розрахунок погодинникiв.
 • [+] Покращена робота з виплатою лiкарняних листiв в мiж розрахунковий перiод.
 • [*] Формування в податкову звiту з тСВ. Догляд за дитиною до 3,6 рокiв. Тепер в звiт попадають тiльки в мiсяцi коли йдуть у вiдпустку, або коли повертаються з вiдпустки.
 • [*] Покращена робота з меморiальним ордером.
 • [*] Пiдготовка реустрiв на перерахування в банк. Тепер пропонуються тiльки тi банки, для яких у суми до видачi.
 • [*] Друк разових нарахувань. Додано можливiсть вибирати коди нарахувань, а також тi нарахування якi ще не попали в розрахунок.
 • [*] Покращена робота з разовими утриманнями.
 • [*] Покращена робота з переглядом нарахованого авансу.
 • [+] Разовi нарахування. Додано перегляд iм'я та по батьковi та назву пiдроздiлу.

Версiя 8.159 вiд 09/11/2020

 • [*] Покращено редагування адресноi книги.
 • [+] Удосконалено пошук спiвробiтникiв.
 • [*] Покращено редагування переказiв ЗП в банк.
 • [*] Покращено редагування алiментiв\штрафiв.
 • [+] В редагуваннi алiментiв\штрафiв додано вибiр виконавчоi служби.
 • [*] Покращена робота з тарифiкацiую вчителiв.
 • [*] Редагування табелiв. Додано можливiсть введення днiв без оплати на 6-ть мiсяцiв.
 • [+] В анкетних даних додано налаштування щоб не донараховувати спiвробiтнику до мiнiмальноi ЗП.
 • [+] Особова картка. Додано перегляд\редагування премiй.
 • [*] Розрахунок декретних. При прийомi на роботу за декiлька мiсяцiв до декрету данi для розрахунку беруться з наявних сум i мiсяцiв (в тому числi i з мiсяця початку декретних).
 • [*] Розрахунок сторно надбавок при розрахунку лiкарняних. Уточнено кiлькiсть днiв для сторно при наявностi прогулiв.
 • [+] Видача лiкарняних в мiжрозрахуноквий перiод. Додано введення вiдсотку на виплату.
 • [+] Заява розрахунок на лiкарнянi. В списку показууться ознака самоiзоляцii.
 • [+] Днi без оплати. Додано перевiрку на дублювання перiодiв.
 • [+] Додано перевiрку на формування звiту по тСВ пiсля перерахунку ЗП.
 • [*] Покращена робота з разовими нарахуваннями.
 • [*] Покращена робота з разовими утриманнями.

Версiя 8.157 вiд 07/10/2020

 • [*] Врахована дата прийому при рознесенi постiйних надбавок списком.
 • [*] Прискорена змiна авансу.
 • [+] Розрахунок внескiв в тСВ. Додано перевiрку на вiдповiднiсть сум для тСВ i розрахованоi ЗП.
 • [*] Погодинний табель з постiйних надбавок. Виправленi неточностi.
 • [*] Прискорений перерахунок вiдпусток з попереднього мiсяця.
 • [*] Прискорена пiдготовка даних для звiту по тСВ.
 • [+] Перерахунок тарифiкацiйноi таблицi. Додано можливiсть вiдновлювати попереднi змiни при вiдмовi вiд продовження.
 • [*] Змiна окладiв в списку окладiв. Виправленi незначнi неточностi.
 • [*] Змiнена форма для вводу постiйних нарахувань.

Версiя 8.157 вiд 07/09/2020

 • [*] Виправлено незначнi помилки.
 • [*] Прискорено формування тСВ.
 • [+] Додано вибiр рахункiв в реустр боргiв.
 • [*] Вдосконалено перегляд архiву повного заробiтку.
 • [*] Вдосконалено перегляд архiву внескiв.
 • [*] Вдосконалено перегляд архiву вiдпусток.
 • [*] Вдосконалено вiдкликання з вiдпустки.
 • [*] Вдосконалено перегляд архiву лiкарняних листiв.
 • [*] Вдосконалено перегляд архiву вiдряджень.
 • [*] Вдосконалено вiдкликання з вiдрядження.
 • [*] Вдосконалено перегляд архiву табелiв.
 • [+] Додано можливiсть вибрати не задiяну надбавку при додаваннi новоi (F5).

Версiя 8.156 вiд 07/08/2020

 • [*] Виправлено незначнi помилки.
 • [*] Табель робочого часу. Вдосконалена робота з табелем.
 • [*] Прискорена змiна окладiв з будь якого числа.
 • [*] Прискорена змiна сумарних надбавок з будь якого числа.
 • [*] Прискорена змiна вiдсоткових надбавок з будь якого числа.
 • [*] Прискорена змiна надбавок (якi залежать вiд розряду) з будь якого числа.
 • [*] Прискорений розрахунок лiкарняних.
 • [+] При додаваннi прогулiв можливо зазначити що це: прогул; замiсть л/л або вимушений прогул. Вимушений прогул не зменшую днiв стажу.
 • [+] В особовiй картцi додано друк Довiдки в вiддiли субсидiй (Додаток N3).
 • [*] Вдосконалений перегляд архiвноi картки всiуi з/п, пенс.внес. та мат.доп.
 • [*] Вдосконалений перегляд архiвноi картки ПДФО.
 • [*] Вдосконалений перегляд архiвноi картки для розрахунку л/л та вiдпускних.
 • [*] Вдосконалений перегляд архiву вiдпускних.
 • [+] Тарифiкацiя вчителiв. В поточному мiсяцi можливо заносити змiну тарифiкацii з любого дня поточного мiсяця.
 • [+] Тарифiкацiя вчителiв. Можливо перерахувати тарифiкацiю з минулих мiсяцiв.

Версiя 8.156 вiд 07/07/2020

 • [*] Формування табеля. Додана перевiрка дат (коли дата початку бiльше дати кiнця).
 • [+] Постiйнi надбавки. Додано можливiсть змiни в серединi поточного мiсяця, крiм надбавок якi залежать вiд тарифiв).
 • [*] 73 - iй код, виплати по середньому за два мiсяцi на перiод карантину. Поправлено дiлення на фонди.
 • [*] Розрахунок алiментiв за майбутнiй перiод. Виправленi незначнi помилки.
 • [+] Звiт по алiментам\штрафам. Додано можливiсть формувати по тим, хто вже не платить.
 • [*] Розрахунок з видiленням сум до видачi помiсячно. Уточнено округлення сум до видачi.
 • [*] Розрахунок лiкарняних. Уточнений розрахунок середньоi суми при налаштуваннi в звiтi по тСВ формування 3-ього типу нарахувань.
 • [+] Занесення перiодiв вiдпусток списком. Вставлена перевiрка на дублювання термiнiв.
 • [*] Розрахунок вiдпусток. При додаваннi новоi пропонууться перiод - поточний мiсяць. Минулий перiод подауться iнформацiйно.
 • [*] Розрахунок вiдпусток. Уточнений пiдрахунок календарних днiв в мiсяцi прийому на роботу.
 • [*] Звiт по тСВ. Поправлено занесення сум помiсячно при налаштуваннi: формування 3-ього типу нарахувань.
 • [*] Розрахунок сум для додаткового нарахування тСВ (по тим хто отримуу менше мiнiмуму). Врахована ситуацiя сторно всiуi суми за минулий мiсяць на однiй картцi, а на iншiй у нарахування за вiдповiдний мiсяць.

Версiя 8.156 вiд 05/06/2020

 • [+] Додано новий код нарахувань - 73 (На перiод карантину). Розраховууться в п.п. лiкарняних\вiдряджень.
 • [*] Вдосконалено розрахунок кiлькостi днiв лiкарняних, вiдпусток i т.д. для перiоду бiльше мiсяця.
 • [+] Рознесення сум авансу. Додано розрiз по категорiям.
 • [+] Розрахунок авансу. Додано розрiз по категорiям.
 • [+] При введенi днiв без оплати введено поняття - вимушений прогул. При вiдсутностi на роботi цiлий мiсяць в 6 таблицi тСВ показууться i 31 день трудових вiдносин i кiлькiсть днiв вимушеного прогулу.
 • [-] Розрахунок алiментiв. Виправлена ситуацiя коли сума ставала вiд'умною.
 • [+] Розрахунковий листок. В переглядi разових надбавок додано клавiшу F5-додати (корисно коле у разовi сумарнi i як погодинний тариф).
 • [+] Змiна окладiв з любого числа. Додано можливiсть змiнювати для 4-оi форми оплати.
 • [+] Розрахунок доплати до мiнiмальноi зарплати. Враховано коефiцiунт надбавки " як оклад ".
 • [+] Формування звiту по категорiям з подiлом на рахунки. Додано розрiз по примiткам з особовоi картки.
 • [+] Розрахунок лiкарняних. Для 10-ого коду додано можливiсть вказати, що це самоiзоляцiя. В заяву-розрахунок такi лiкарнянi попадуть з 11-им типом.
 • [*] Розрахунок звiльнення. Повернуто двi причини звiльнення : ст.38 КЗпПУ (неповажн.прич.), та ст.38 КЗпПУ (поважн.прич.).
 • [!] Розрахунок вiдпустки. Якщо Вам потрiбно змiнити середню суму для розрахунку вiдпуски, то розраховуйте ii з включеною клавiшею CAPSLOCK.
 • [+] Експорт звiту по тСВ. Додано налаштування для виводу в 5-тiй таблицi посади разом з назвою пiдроздiлу.
 • [-] Звiт по тСВ для податковоi. В Excel формi, в 1-iй таблицi виправлено заповнення рядка 2.1.
 • [-] Експорт звiту по тСВ. В 5-тiй таблицi поправлено занесення прiзвища, iм'я та по батьковi.
 • [*] Експорт звiту по тСВ. В 6-тiй таблицi виправлено занесення календарних днiв, якщо у 13 тип (iнколи такi днi попадали в рядок з 13-им типом).
 • [+] В пiдсумкових документах додано новий звiт за рiк по фонду оплати працi
  • Додаток 1.
 • [+] Додано можливiсть використовувати декiлька кодiв " як оклад ".
 • [+] Особова картка. Додано iндивiдуальний розрахунок зарплати.
 • [+] Особова картка. В меню додано багато нових функцiй ...
 • [!] Важливо !!! Особова картка. Якщо потрiбно змiнити тiльки оклад\розряд натискайте клавiшу F2. В такому випадку точно не змiниться дата прийому на роботу.
 • [*] Особова картка. Вдосконалена змiна форми оплати.
 • [+] Особова картка. Дозволено змiнювати оклад\розряд попереднiм мiсяцем.
 • [+] Особова картка. В переглядi разових надбавок додано клавiшу F5-додати (корисно коле у разовi сумарнi i як погодинний тариф).
 • [+] Перехiд на новий мiсяць. Тепер не переносяться в пiдроздiл звiльнених спiвробiтники з боргами.
 • [+] Друк реустрiв в банк. Якщо реустр формувався по пiдроздiлам, то буде видно пiдроздiл.
 • [*] Прискорено запуск перегляду перiодiв окладiв, надбавок, вiдпусток i т.д.
 • [!] Заборонено редагувати в старiй особовiй картцi.
 • [+] Перегляд постiйних надбавок. Додано ознаку iнвалiда.
 • [+] Додано можливiсть змiнювати суму постiйноi надбавки з середини поточного мiсяця.

Версiя 8.154 вiд 07/02/2020

 • [*] Виправлення незначних помилок.
 • [*] Уточнення розподiлу ПДФЛ на рахунки при малих сумах нарахування.
 • [+] В алiментах розширено р/р до 29 знакiв.
 • [*] В особовiй картцi прискорена робота з архiвами окладiв.
 • [*] Розрахунок табеля почасовикiв. Враховано графiк роботи при пiдрахунку годин.
 • [+] Розрахунок звiльнення. Додано попередження, якщо дата звiльнення наступний мiсяць.
 • [+] Звiт по тСВ в податкову. Нарахуванню за мiсяць звiльнення, якщо розрахунок за попереднiй мiсяць, присвоюуться 3 код типу нарахувань.
Copyright © 1999-2021 Basis Software Ltd. All rights reserved.
Добавить в Google новости законодательства Добавить в Google новости по программам
Rambler's Top100 Каталог фирм Hot Line named by iName.com.ua